Starta ett möte

Saknar du ett Co-Anonmöte i ditt område?

Vem som helst kan starta ett Co-Anonmöte. Vi hänvisar till våra 12 traditioner och den 3:e traditionen som säger:

”Då anhöriga till alkoholister och drogberoende samlas för att hjälpa varandra, kan de kalla sig en Co-Anon Familjegrupp, förutsatt att de som grupp inte har någon annan anknytning. Det enda villkoret för medlemskap är alkohol- och/eller substansmissbruk hos en anhörig eller vän.”

Öppna ett nytt möte

Vad krävs för att öppna ett nytt möte?

Det enda kravet för medlemskap i Co-Anon är att det finns ett missbruksproblem hos en familjemedlem eller vän. När två eller fler närstående eller vänner till beroende träffas kan de kalla sig en Co-Anon familjegrupp, så länge de inte har några andra anslutningar.

Hur du startar ett möte:

  1. Bestäm en dag, tid och plats för mötet. Förslagsvis så kan Co-Anonmöten hållas samtidigt som Cocaine Anonymous möten.
  2. Kontakta den lokal som ni vill hålla mötet i, stäm av när lokalen är ledig och kostnader för att hyra lokalen. En lämplig lokal kan till exempel vara en skola, ett sjukhus eller en kyrka.
  3. Bestäm ett namn för gruppen, så att den är lätt att identifiera. Kom ihåg att undvika ett namn som kopplar gruppen till något utomstående (till exempel namnet på kyrkan eller lokalen som mötena hålls i).
  4. Registrera mötet till Co-Anon World Service.
  5. Välj vilket typ av möte ni vill starta, det är även möjligt att kombinera olika format från vecka till vecka.

Vilka olika roller behövs i en grupp?

Exempel på serviceposter i en Co-Anongrupp är gruppservicerepresentant (GSR), sekreterare, kassör, litteraturansvarig, talaransvarig, gästfrihetsansvarig.

Att hitta nya medlemmar

  1. Meddela sjukhus, rehabiliteringscenters, socialvården, präster och liknande om mötena.
  2. Prata med familj och vänner till Cocaine Anonymous medlemmar.
  3. Berätta för ditt närmsta Co-Anon servicecenter att du har öppnat ett nytt möte. Dela med dig av en kontaktperson och ett telefonnummer till någon som är villig att ta emot telefonsamtal angående gruppen.
  4. Dela med dig till lokala tidningar om mötesgruppen och information om när ni träffas. Kom ihåg att detta inte är marknadsföring. Föregå med gott exempel!

För att få mer information och hjälp att starta ett Co-Anon-möte, kontakta oss via coanonsverige@gmail.com

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!

*” anger obligatoriska fält