top of page

  Välkommen till

  Co-anon Familjegrupper

  Co-Anon familjegrupper är en 12-stegs gemenskap av anhöriga, medberoende och vänner till alkohol- och substansberoende som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

  Vi anser att beroende är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

  Co-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution.

  Co-Anon deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Det förekommer inga medlemsavgifter. Co-Anon är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

  Co-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till beroende. Det gör vi genom att praktisera de tolv stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkohol- och substansberoende samt uppmuntra var och en till sitt eget personliga tillfrisknande.

  För närvarande är alla våra möten öppna, vilket betyder att vem som helst får komma på mötena. Är du nykomling och ska gå på ditt första Coanon-möte kan du komma på vilket möte som helst. Efter mötet kan du få mer information om hur det fungerar!

   

  Följande frågor är gjorda för att hjälpa dig att avgöra om Co-anon är något för dig:

   

  1. Försöker du kontrollera någon annans alkohol- och drogmissbruk? 

  2. Är ditt största bekymmer hur du ska få någon annan att sluta använda alkohol eller droger? 

  3. Har du fått ekonomiska problem pga. någon annans alkohol- och drogmissbruk? 

  4. Känns det som om ditt problem är olikt alla andras? 

  5. Hotar du att lämna den beroende om hen inte slutar använda droger?

  6. Känns det som om alla problem skulle lösa sig om missbrukaren skulle sluta ta droger? 

  7. Letar du efter gömda påsar, kuvert, rakblad, rör etc.?

  8. Har du övervägt att ringa ”langare”, myndigheterna etc? 

  9. Känns det som, om den beroende verkligen älskade dig så borde han/hon sluta ta droger eftersom du ber om det?

  10. Ljuger du för att täcka upp för den beroendes missbruk? 

  11. Är du rädd för att ta upp vissa saker av rädsla för att missbrukaren ska droga mer, skylla på dig eller göra dig illa? 

  12. Känner du dig förvirrad över hur du ska hantera situationer som är relaterade till drogmissbruk eller den beroendes beteende? 

  13. Hoppas du att varje gång du ser eller hör något om den beroendes användande av droger är sista gången? 

  14. Ger missbrukaren till synes ärliga löften som aldrig förverkligas? 

   

  Om ditt svar är JA på 3 eller fler frågor så är Co-Anon något för dig. 

  Det finns hjälp för medberoende och anhöriga att få - välkommen på ett möte!

  "Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
  mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."
  bottom of page