@2016 COANON.SE

  Familjegrupper

  Med anledning av Covid-19

   

  Vi uppmanar alla medlemmar som är sjuka, uppvisar minsta symptom på sjukdom (även lindrigt) att följa myndigheternas rekommendationer att stanna hemma från våra fysiska möten just nu. Nu gäller även ett max antal på 50 samma lokal.

   

  I dagsläget kommer varje enskild grupp att ta beslut huruvida det fysiska mötets varande kommer att ske närmaste tiden, om man istället använder sig av ett telefonmöte eller behåller det fysiska mötet som vanligt. Vi ber därför våra medlemmar att hålla sig uppdaterade på hemsidan för mer information gällande varje enskilt möte.

  Co-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkohol- och substansberoende, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

   

  Vi anser att beroende är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

  Co-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution.

   

  Co-Anon deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Det förekommer inga medlemsavgifter. Co-Anon är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

  Co-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till beroende. Det gör vi genom att praktisera de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkohol- och substansberoende samt uppmuntra var och en till sitt eget personliga tillfrisknande.