Välkommen till

  Co-anon Familjegrupper

  Co-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkohol- och substansberoende, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

   

  Vi anser att beroende är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

  Co-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution.

   

  Co-Anon deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Det förekommer inga medlemsavgifter. Co-Anon är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

  Co-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till beroende. Det gör vi genom att praktisera de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkohol- och substansberoende samt uppmuntra var och en till sitt eget personliga tillfrisknande.

   

  Välkomna på webinar

  Program för dagen:

  09.30-10.30 Mia håller en meditation och samtal om andlighet
  10.30-11.30 Philip pratar om beroendesjukdomen
  11.30-12.30 Agneta från Trygga barnen pratar om missbruk och barn
  12.30-13.30 Ida pratar om medberoende och slagord
  13.30-14.00 Avslutningsceremoni

   

  • Mellan varje talare är det ca 10 minuters paus.

  • Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor under tiden, chatten kommer enbart gå till en ansvarig person så ingen annan ser dina frågor.

  • Det kostar ingenting att vara med utan 7:e traditionen gäller.

  Lördag 30/5 kl 09.00 - 14.00
  EVENT
  "Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
  mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."

  @2016 COANON.SE