top of page

  Välkommen till

  Co-anon Familjegrupper

  Co-Anon familjegrupper är en 12-stegs gemenskap av anhöriga och vänner till alkohol- och substansberoende, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

   

  Vi anser att beroende är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

  Co-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution.

   

  Co-Anon deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Det förekommer inga medlemsavgifter. Co-Anon är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

  Co-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till beroende. Det gör vi genom att praktisera de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkohol- och substansberoende samt uppmuntra var och en till sitt eget personliga tillfrisknande.

  För närvarande är alla våra möten öppna, vilket betyder att vem som helst får komma på mötena. Är du nykomling och ska gå på ditt första Coanon-möte kan du komma på vilket möte som helst. Efter mötet kan du få mer information om hur det fungerar!

  "Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
  mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."
  bottom of page