Integritetspolicy

Välkommen till Co-Anon integritetspolicy

Vi på Co-Anon är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar personlig information som du tillhandahåller oss.

1. Insamling av information

Vi samlar in personlig information på olika sätt, inklusive när du använder våra tjänster, besöker vår webbplats, kontaktar vår kundtjänst eller genom tredjepartskällor. Den information vi samlar in kan inkludera:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Webbplats-användningsdata, inklusive IP-adress, webbläsartyp och språkinställningar.

2. Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster.
 • Kommunicera med dig.
 • Förbättra våra tjänster och användarupplevelsen.
 • Uppfylla våra lagliga skyldigheter och för att förhindra bedrägerier.

3. Delning av information

Vi kan dela din personliga information med:

 • Tredjepartsleverantörer som hjälper oss att leverera våra tjänster, såsom teknikleverantörer.
 • Lagliga myndigheter om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller säkerheten för våra användare.

4. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till och begära rättelser av din personliga information.
 • Återkalla ditt samtycke när som helst, om vi behandlar dina uppgifter baserat på samtycke.
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

6. Lagring av information

Vi lagrar din personliga information endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller enligt gällande lagstiftning. Vi kommer att ta bort eller anonymisera din personliga information när den inte längre behövs för dessa ändamål eller när du begär det enligt dina rättigheter som anges i punkt 5 ovan.

7. Överföring av information till andra länder

Om vi överför personlig information till andra länder, speciellt länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer användarna att informeras om detta och om hur skyddet av deras information kommer att garanteras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

8. Användning av information för forskning eller statistik

Om vi använder användardata för forskning eller statistiska ändamål, kommer användarna att informeras om detta och om vilka åtgärder som vidtas för att skydda deras integritet i sådana sammanhang.

9. Riktlinjer för tredjepartslänkar

På denna hemsida kan det förekomma länkar till tredjepartswebbplatser. Vi ansvarar inte för integritet och dataskydd på dessa webbplatser.

10. Riktlinjer för ändringar i policy

Användarna kommer att meddelas om ändringar i integritetspolicyn genom ett tydlig meddelande på vår webbplats. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen, så det är viktigt att regelbundet granska policyn för att vara medveten om eventuella uppdateringar.

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!

*” anger obligatoriska fält