Om Co-Anon

Vi är en 12-stegsgemenskap för anhöriga och vänner till personer med beroendeproblematik. Vi är en systergemenskap till Cocaine Anonymous (CA).

Medberoende, anhörig eller vän

Miljontals människor är drabbade av beroendesjukdom och missbrukar alkohol och droger.

Beroende är inte bara en sjukdom som drabbar missbrukaren, det är även en relationssjukdom, vilket innebär att den drabbar relationer mellan människor. Att leva med någon som lider av beroendesjukdom är mer än vad de flesta kan klara av utan hjälp.

Co-Anon familjegrupper är en 12-stegsgemenskap av anhöriga och vänner till någon som lider av beroendesjukdom och har alkohol- och drogmissbruk.

Att vara medberoende innebär bland annat att leva med följderna av någon annans missbruk och påverkas negativt av det. Den medberoende hittar strategier för att försöka kontrollera personen eller situationen.

I Co-Anon lär vi oss att vi är maktlösa över beroendet, att vi inte har orsakat det, att vi inte kan bota det och att vi heller inte kan kontrollera det.

Om du söker en lösning på de problem som kan uppstå genom att leva med, eller nära, en person som är alkohol- och drogberoende, eller som håller på eller har tagit sig ur ett missbruk så kan vi i Co-Anon hjälpa dig.

Vilka är vi i Co-Anon?

Vi är anhöriga och vänner till beroende och missbrukare vars liv har påverkats negativt av en närstående persons beroende. Vi träffas regelbundet för att dela våra erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Genom att praktisera de 12 stegen för tillfrisknande lär vi oss att koncentrera oss på det vi kan förändra – oss själva. Vi kan hantera våra svårigheter och hittar en positiv inställning till livet.

Co-Anons 12 steg

Co-Anon har anpassat de 12 stegen och de 12 traditionerna utifrån Anonyma Alkoholisters (AA:s) 12 steg. Stegen är hjärtat av Co-Anon och traditionerna dess ryggrad. Tillsammans är de vägvisare till personlig utveckling, gruppharmoni och spirituell upplysning. Genom att dagligen applicera dessa principer i våra liv kan vi förändra våra tankar och känslor om oss själva, ändra attityder och lära oss hantera situationer på ett positivt och konstruktivt sätt.

I Co-Anon lär vi oss:

Att inte skadas av andras handlande eller beteende. Att inte tillåta någon att manipulera eller utnyttja oss på sin väg till tillfrisknande. Att inte göra för andra det som de själva bör göra. Att inte manipulera för att få någon att äta, gå till sängs, stiga upp, betala räkningar eller låta bli att dricka eller droga. Att inte dölja och skyla över någon annans misstag eller förseelser. Att inte skapa kriser. Att inte förhindra en kris som är en naturlig följd av ett händelseförlopp.

Vi delar med oss på våra möten

Genom att dela med oss av vår erfarenhet, vårt hopp och vår styrka med varandra riktar vi vårt fokus på oss själva och Co-Anons verktyg för tillfrisknande. Vi pratar om hur beroende omkring oss har påverkat vårt tänkande och beteende. Vi ser vår egen del i våra problem och hur vi kan applicera principerna från de 12 stegen för att förbättra vårt beteende och våra attityder. Ibland baserar vi våra gruppdiskussioner på ett steg, en tradition, ett tema eller Co-Anons litteratur för att förbättra vår förståelse för programmet och främjandet av andlig utveckling.

Co-Anon är inte religiöst

Co-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, organisation eller institution. Det är ett andligt handlingsprogram. Vi försöker acceptera idén att vi är beroende av en kraft större än oss själva som vill oss väl, i jakten på att lösa våra problem för att få sinnesro. Medlemmar är välkomna att behålla sina egna trosuppfattningar eller sin ateistiska eller agnostiska syn. Var och en av oss väljer själv hur vi vill definiera kraften som är större än oss själva.

I Co-Anon finns inga ledare

Alla grupper styrs av sitt eget gruppsamvete. Grupperna kan tillsätta personal som genom service tjänar sin grupp. På detta sätt kan Co-Anon behålla sitt syfte – att föra budskapet om tillfrisknande vidare till medberoende som fortfarande lider. Vi sätter princip före person och gruppens tillfrisknande före enstaka personer.

Att vara med i Co-Anon kostar ingenting

Vi är självförsörjande genom egna, frivilliga bidrag. I slutet av varje möte kan man skänka valfritt bidrag om man kan och vill. Dessa bidrag går direkt till lokalhyra, litteraturinköp och fika på mötena. Ingen grupp är vinstdrivande och får inte ta emot bidrag utifrån.

I Co-Anon är alla anonyma

Det vi hör och vem vi sett på ett möte, stannar i lokalen och våra minnen. Vi presenterar oss bara med förnamn och anonymiteten ska respekteras då detta är en av de stommar som gör att de som behöver hjälp vågar söka sig till Co-Anon. Vi värnar också om anonymiteten av Cocaine Anonymous-medlemmar. 

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!

*” anger obligatoriska fält