De 12 traditionerna

Dessa riktlinjer är de hjälpmedel vi har för att främja harmoni och tillväxt inom Co-Anongrupperna och i Co-Anons världsomspännande gemenskap som helhet. Vår grupperfarenhet visar att vår sammanhållning är beroende av att vi följer dessa Traditioner.

Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand; personlig utveckling för flertalet är beroende av sammanhållningen i Co-Anon.

För vår grupp finns endast en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud såsom han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare; de styr inte.

Det enda villkoret för medlemskap är kokain- och/eller substansmissbruk hos en anhörig eller vän. Då anhöriga till dessa samlas för att hjälpa varandra, kan de kalla sig en Co-Anon Familjegrupp, förutsatt att de som grupp inte har någon annan anknytning.

Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör en annan grupp eller Co-Anon eller CA som helhet.

Varje Co-Anon Familjegrupp har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till beroende. Det gör vi genom att själva praktisera Co-Anons Tolv Steg, uppmuntra och visa förståelse för alkohol- och/eller substansberoende som står oss nära och välkomna och ge tröst till anhöriga till dessa.

Våra Co-anon Familjegrupper bör aldrig rekommendera, finansiera eller låna sitt namn till någon utomstående verksamhet, så att inte problem med pengar, egendom och anseende avleder oss från vårt ursprungliga, andliga mål. Fastän fristående och självständiga ska vi alltid samarbeta med Cocaine Anonymous.

Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.

Co-Anons 12:e-stegsarbete bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.

Våra grupper som sådana bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta råd och kommittéer för serviceverksamhet som är direkt ansvariga inför dem de tjänar.

Co-Anon Familjegrupper tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter; följaktligen bör vårt namn aldrig dras in i offentliga tvister eller debatter.

Vårt tillvägagångssätt vid kontakt med allmänheten är baserat på dragningskraft snarare än på propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV och film. Vi bör särskilt noggrant skydda alla CA-medlemmars anonymitet.

Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip före person.

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!

*” anger obligatoriska fält