top of page

Mötesformat

chairs-1024851_960_720.jpg

Öppet möte

På ett Öppet Co-Anon möte är alla välkomna. Det innebär att du inte själv behöver identifiera dig som anhörig eller vän till en alkohol- och/eller substansberoende för att kunna delta. Du kan vara en vän/släkting till en medberoende, professionell etc. Som nykomling är du den viktigaste personen på ett möte efter som Co-Anon endast har ett syfte - att hjälpa anhöriga och medberoende som fortfarande lider.
 
Våra öppna möten är enligt Tradition 5 viktiga: ”Varje Co-Anon Familjegrupp har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkohol- och drogmissbrukare. Det gör vi genom att själva praktisera Al-anons Tolv Steg, uppmuntra och visa förståelse för missbrukare som står oss nära och välkomna och ge tröst till anhöriga till dessa.” 

Slutet möte

Ett Slutet möte är till för medlemmar i Co-Anon. En Co-Anon medlem är den person som identifierar sig själv som anhörig eller vän till någon med ett beroende, oavsett substans. För frågor kring medlemskap i Co-Anon hänvisar vi till Tradition 3: ”Då anhöriga till alkohol- och drogmissbrukare samlas för att hjälpa varandra, kan de kalla sig en Co-Anon Familjegrupp, förutsatt att de som grupp inte har någon annan anknytning. Det enda villkoret för medlemskap är en beroendeproblematik hos en anhörig eller vän.” 

Fråga:
Vad gör jag om det bara finns ett slutet möte i närheten och jag är osäker på om jag har ett medberoende till en anhörig eller vän med en beroendeproblematik? 
 
Ring gärna till Co-Anons servicetelefon (se nr under fliken kontakt) och prata med vår kontaktperson. Berätta för hen att du önskar komma på det slutna mötet. Har du inte möjlighet att ringa innan mötet så kan du gå dit ändå. Berätta för en ansvarig när du kommer på plats att du är osäker på om du är medberoende till en anhörig eller vän med en beroendeproblematik. Många grupper som har slutna möten väljer att vid behov göra om sitt slutna möte till ett öppet möte. 

Stegmöte

Under ett stegmöte läser vi ur Co-Anons konferensgodkända stegbok - Al-Anons Vägar till tillfrisknande. Därefter delar vi kring dagens steg eller kring något annat som ligger oss varmt om hjärtat. Vi tänker på tiden så att alla som vill hinner dela. Om nykomling närvarar läser vi alltid ur Steg 1, "Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att våra liv hade blivit ohanterliga."

Temamöte

Vid ett temamöte väljer gruppen ett stående eller några varierade teman som går i andan av Co-Anons tillfrisknande. Därefter delar vi i tur och ordning kring dagens tema eller något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi tänker på tiden så att alla som vill hinner dela.

Talarmöte

På ett talarmöte inleds mötet med att någon av de medlemmar som har gjort de 12 stegen delar av sina erfarenheter, antingen en livshistoria eller kring ett tema. Efter talet så delar vi kring talet eller kring något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi tänker på tiden så att alla som vill hinner dela.

Litteraturmöte

Vid ett litteraturmöte läser gruppen ur någon av Co-Anons konferensgodkända litteratur, en sida i taget. Efter varje sida är det fria delningar. När delningarna är klara läser man nästa sida. Vi tänker alltid på tiden så att alla som vill hinner dela.

Meditationsmöte

Varje meditationsmöte inleds med ca 10 minuters stilla meditation. Därefter delar vi kring det som ligger oss varmt om hjärtat. Vi tänker på tiden så att alla som vill hinner dela.

Traditionsmöte

Ett traditionsmöte inleds med att gruppen läser ur Co-Anons konferensgodkända traditionsbok - Al-Anons Vägar till tillfrisknande. Därefter delar gruppen kring dagens tradition eller kring något annat som ligger oss varmt om hjärtat. Vi tänker på tiden så att alla som vill hinner dela.

Praktiskt möte

Första måndagen, tisdagen, onsdagen, lördagen och söndagen i varje månad har varje enskild Co-Anon grupp praktiskt möte. Alla medlemmar i Co-Anon är välkomna att delta på varje grupps praktiska möte. 
 
Det praktiska mötet hålls för att diskutera praktiska frågor som rör den enskilda gruppen. Mötet hålls vanligtvis i anslutning till gruppens ordinarie möte, max 20 min före/efter mötet. Medlemmar som har en servicepost i någon av Co-Anons servicegrupper föreslås närvara vid den egna gruppens praktiska möten. 

Har du en servicepost men kan ej delta vid din grupps nästa praktiskt möte? Försök i sådant fall att hitta en ersättare som kan närvara istället för dig med uppdaterade uppgifter kring din servicepost. Hittar du ingen ersättare så hör av dig till din grupps GSR! 

Övrigt

De allra flesta mötena inleds med att någon läser dagens text ur Al-Anons "Mod att förändra". Vill du ha ytterligare information kring någon av gruppernas mötesverksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till den specifika gruppens serviceansvariga! 

Du kan också skicka e-post till Co-anons servicemail. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt.  

bottom of page