top of page

Starta ett möte

paper-1100254_960_720_edited.jpg

Saknar du ett Co-Anon-möte i ditt område?

Vem som helst kan starta ett Co-Anon-möte. Vi hänvisar till våra 12 traditioner och den 3:e traditionen som säger:

"Då anhöriga till alkoholister och drogberoende samlas för att hjälpa varandra, kan de kalla sig en Co-anon Familjegrupp, förutsatt att de som grupp inte har någon annan anknytning. Det enda villkoret för medlemskap är alkohol- och/eller substansmissbruk hos en anhörig eller vän."

Öppna ett Co-Anon-möte

Vem kan öppna?

3e traditionen – Enda medlemskravet är att det finns ett missbruksproblem i personens familj eller i en vän. När närstående till missbrukaren träffas i grupp kan de kalla sig själva Co-Anons familjegrupp, så länge de inte har några andra anslutningar. 

 

Hur du öppnar ett möte: 

  1. Bestäm en dag, tid och plats för mötet. Förslagsvis så kan Co-Anon möten hållas samtidigt som Cocaine Anonymous möten. 

  2. Kontakta den lokal som man vill hålla mötet i och stäm av när lokalen är ledig och kostnader för att hyra lokalen. En lämplig lokal kan vara en skola, ett sjukhus eller en kyrka. 

  3. Bestäm ett namn för gruppen, så att den är lätt att identifiera. Kom ihåg att undvika ett namn som kopplar gruppen till något utomstående (tex. Namnet av kyrkan eller lokalen som mötena hålls i).

  4. Registrera mötet till Co-Anon World Service. 

  5. Välj vilket typ av möte du vill starta, det är även möjligt att kombinera olika format vecka till vecka. 

Vilka mötesformat finns det? 

 

Talarmöte

Bjud in en medlem som kan berätta sin historia, vad hen har gått igenom och hur det är idag. Detta innebär att en eller flera talare delar med sig av sin historia från sitt perspektiv eller relaterar den till programmet. 

 

Ämne eller diskussionsmöte

Detta möte är till för att öppet dela med sig av verktyg från programmet. Mötesledaren eller en medlem vald av mötesledaren delar med sig av ett ämne och sedan får resten av gruppen dela med sig av samma ämne. 

 

Steg-möte

Under ett så kallat steg-möte så läser en medlem ett stycke ur en bok som handlar om stegen. Därefter så får gruppen dela relaterat till det steget. Detta fungerar bäst om man följer traditionerna. 

 

Tacksamhetsmöte

Detta är ett möte som hyllar resan till tillfrisknande som gruppens medlemmar har varit med om sedan de började gå på möten. 
 

”Grab bag”-möte

Medlemmarna skriver olika fraser på en lapp och placerar sedan dessa lappar i en skål. Denna skål skickas sedan runt rummet och varje medlem får chansen att ta en lapp. Man delar sedan något som relaterar till det som stod på lappen. 

 

Combo-möte

Detta är en mötes grupp som väljer att ha olika mötesformat från vecka till vecka. 

 

Vilka olika roller behövs i en grupp?

Sekreterare, kassör, litteraturansvarig, servicerepresentant, gästfrihetsansvarig med flera.

Hur ni tar in nya medlemmar

  1. Meddela sjukhus, rehabiliteringscenters, socialvården, präster och liknande om mötena. 

  2. Prata med familj och vänner till Cocaine Anonymous medlemmar. 

  3. Berätta för ditt närmsta Al-Anon servicecenter att du har öppnat ett nytt möte. Dela med dig av en kontaktperson och ett telefonnummer till någon som är villig att ta emot telefonsamtal angående gruppen.

  4. Dela med dig till lokala tidningar om mötesgruppen och information om när ni träffas. Kom ihåg att detta inte är marknadsföring. Föregå med gott exempel! 

För att få mer information och hjälp att starta ett Co-Anon-möte, kontakta oss via coanonsverige@gmail.com

bottom of page