top of page

Om Co-Anon

pedro-lima-IkqhfoJjwSI-unsplash.jpg

Vad är medberoende? 

Att vara medberoende innbär bland annat att leva med följderna av någon annans missbruk och påverkas negativt av det. Den medberoende hittar strategier för att försöka kontrollera personen eller situationen. I Co-Anon lär vi oss att vi är maktlösa över missbruket, att vi inte har orsakat det, att vi inte kan bota det och heller inte kan kontrollera det.

Vilka är medlemmarna och varför är vi här? 

Vi är familj, partners, släktingar och vänner vars liv har påverkats negativt  av en närstående persons beroende. Vi träffas regelbundet för att dela våra erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Genom att praktisera de 12 stegen för tillfrisknande lär vi oss att koncentrera oss på det vi kan förändra - oss själva. Vi kan hantera våra svårigheter och hittar en positiv inställning till livet. 

Vad är de 12 stegen och vad kan de göra?

Co-Anon har anpassat de 12 stegen och de 12 traditionerna utifrån Anonyma Alkoholister (AA) 12 steg. Stegen är hjärtat av Co-Anon och traditionerna dess ryggrad. Tillsammans är de vägvisare till personlig utveckling, gruppharmoni och spirituell upplysning. Genom att dagligen applicera dessa principer i våra liv kan vi förändra våra tankar och känslor om oss själva, ändra attityder och lära oss hantera situationer på ett positivt och konstruktivt sätt. 

Varför behöver jag programmet om jag inte är en missbrukare? 

Alkohol- och substansmissbruk är en familjesjukdom. Att leva med följderna av någon annans missbruk är mer än de flesta kan uthärda utan hjälp. 

I Co-Anon lär vi oss att ingen bär ansvar för någon annans sjukdom eller tillfrisknande. Vi slutar fixera oss vid andra människors beteende och kan leva ett lyckligare och mer okomplicerat liv, värdigare och rättvisare, vägledda av en Makt större än vi själva.

I Co-Anon lär vi oss:

  • Att inte skadas av andras handlande eller beteende.

  • Att inte tillåta någon att manipulera eller utnyttja oss på sin väg till tillfrisknande.

  • Att inte göra för andra det som de själva bör göra.

  • Att inte manipulera för att få någon att äta, gå till sängs, stiga upp, betala räkningar eller låta bli att dricka eller droga.

  • Att inte dölja och skyla över någon annans misstag eller förseelser.

  • Att inte skapa kriser.

  • Att inte förhindra en kris som är en naturlig följd av ett händelseförlopp.

 

Att frigöra sig är varken snällt eller elakt. Det innebär varken att vi dömer eller fördömer personen eller situationen som vi gör oss fria ifrån. Det är helt enkelt ett sätt för oss att undvika de skadliga effekter som någon närståendes alkoholism kan åstadkomma i våra liv. Frigörelse hjälper familjer och anhöriga att se realistiskt och objektivt på sin situation, vilket gör det möjligt för dem att fatta kloka beslut.

Vad pratar Co-Anons medlemmar om på mötena? 

Genom att dela med av vår erfarenhet, hopp och styrka med varandra riktar vi vårt fokus på oss själva och Co-Anons verktyg för tillfrisknande. Vi pratar om hur beroende omkring oss har påverkat vårt tänkande och beteende. Vi ser vår egen del i våra problem och hur vi kan applicera principerna från de 12 stegen för att förbättra vårt beteende och våra attityder. Ibland baserar vi våra gruppdiskussioner på ett steg, en tradition, ett tema eller den Co-Anons konferensgodkända litteratur för att förbättra vår förståelse för programmet och främjandet av andlig utveckling.

Är detta en religiös gemenskap? 

Nej, Co-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion eller annan organisation eller institution. Det är ett andligt handlingsprogram. Vi försöker acceptera idén att vi är beroende av en kraft större än oss själva som vill oss väl, i jakten på att lösa våra problem för att få sinnesro. Medlemmar är välkomna att behålla sina egna trosuppfattningar eller sin ateistiska eller agnostiska syn.

Vem leder denna grupp? 

I Co-Anon finns inga ledare. Alla grupper styrs av sitt eget gruppsamvete. Grupperna kan tillsätta personal som genom service tjänar sin grupp. På detta sätt kan Co-Anon behålla sitt syfte - att föra budskapet om tillfrisknande vidare till medberoende som fortfarande lider. Vi sätter princip före person och gruppens tillfrisknande före enstaka personer. 

Vad kostar det?

Vi är självförsörjande genom egna, frivilliga bidrag. I slutet av varje möte kan man kan skänka valfritt bidrag om man kan och vill. Dessa bidrag går direkt till lokalhyra, litteraturinköp och fika på mötena. Ingen grupp är vinstdrivande och får inte ta emot bidrag utifrån.

Kommer någon att berätta att jag varit på ett möte? 

Anonymiteten är den andliga grundvalen för Co-Anon. Det vi hör och vem vi sett på ett möte, stannar i lokalen och våra minnen. Vi presenterar oss bara med förnamn och anonymiteten ska respekteras då detta är en av de stommar som gör att de som behöver hjälp vågar söka sig till Co-Anon. Vi värnar också om anonymiteten av CA-medlemmar. 

Var börjar jag?

Vi har funnit en stor fördel att gå på så många möten som möjligt, lyssna och prata med andra innan och efter möten. Byt telefonnummer med någon villig medlem som du kan dela med dig dina problem med och när du behöver någon att prata med. Att dela på ett möte är frivilligt och det som sägs där stannar i våra hjärtan. Du kommer att se att du inte är ensam i det du känner eller upplever. Ta till dig det du tycker om och låt resten vara. Mellan möten kan du läsa Co-Anon och annan relaterad litteratur. När du känner dig villig och redo, kan du fråga en frivillig sponsor om den personen vill vägleda dig genom de 12 stegen för tillfrisknande.

bottom of page