Nyheter

4 MAJ 2022

KALLELSE AREAMÖTE 21/5

Välkomna till nästa areamöte den 21/5.

Tid: 12.15-13.45

Dagordning:


1. Ordförande hälsar alla välkomna samt sammanfattar hur de enskilda grupperna mår. Vi samlas i en kort stunds tystnad för att påminna oss varför vi är här idag.

2. Ekonomisk rapport 2022

3. Info om Nyval i augusti 2022 till Area-servicegruppen och Ideella föreningen.
Avroterande poster med information om posterna som behöver fyllas:


ORDFÖRANDE 
Två år i tillfrisknande i Co-Anon.
Två års åtagande.
Ett års aktivt servicearbete i Co-Anon.
Leder och arrangerar agenda för regelbundna möten.
Ansvarar för att koordinera alla aktiviteter som tillhör Arean.
Uppmuntrar förtroliga servicevilliga att ta serviceposter och engagera sig i
kommittéerna.
Har ingen rösträtt, utom då en avgörande röst är nödvändig.
Sitter som Ordförande i föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets
hemsida.


VICE ORDFÖRANDE 
Ett år i tillfrisknande i Co-Anon.
Två års åtagande.
Sex månaders aktivt servicearbetet i Co-Anon.
Om Ordförande inte kan närvara är det Vice ordförandes uppgift att ersätta denne
Ordförande för en av de stående kommittéerna.
Koordinerar de gemensamma kommittéernas aktivitet.
Sitter med i styrelsen i föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets
hemsida.


SEKRETERARE 
Ett år i tillfrisknande i Co-Anon.
Två års åtagande.
Sex månaders aktivt servicearbete i Co-Anon.
Allmän kommunikation i området.
Antecknar och för protokoll på möten.


VICE SEKRETERARE
Ett år i tillfrisknande i Co-Anon.
Två års åtagande.
Sex månaders aktivt servicearbete i Co-Anon.
Om Sekreteraren inte kan närvara är det Vice sekreterarens uppgift att ta dennes
ställe.


KASSÖR 
Tre år i tillfrisknande i Co-Anon.
Två års åtagande.
Ett års aktivt servicearbete i Co-Anon.
Gynnsamt anställd och/eller ekonomiskt stabil.
Erfarenhet av bokföring föredras.
Mottar och sätter in bidrag från möten och speciella event.
Underhåller bankkonto och ger regelbundna rapporter om status.
Betalar alla utlägg och kostnader.
Förmedlar bidrag till Co-Anon Area- och Världsservice.
Sitter med i styrelsen i föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets
hemsida.


VICE KASSÖR
Tre år i tillfrisknande i Co-Anon.
Två års åtagande.
Ett års aktivt servicearbete i Co-Anon.
Gynnsamt anställd och/eller ekonomiskt stabil.
Erfarenhet av bokföring föredras.
Stöttar Kassören i dennes roll.
Om Kassören inte kan närvara är det Vice kassörs uppgift att ta dennes ställe.
Sitter med i styrelsen i föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverket.
 

REVISOR
Går igenom den Ideella föreningens ekonomi och ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

DELEGAT 2 st: 
Ett år i tillfrisknande i Co-Anon.
Två års åtagande.
Sex månaders aktivt servicearbetet i Co-Anon.
Medverka vid Co-Anon Worldmöten och representera Co-Anon Sverige.

Mer information om posterna finns på Coanons hemsidas servicemanual under fliken material.

 

4.Kort paus

 

5. Rapportering från kommittéerna:
- Internetkomittén
- Konventkommittén
- Litteraturkommittén
- Möteskommittéen
- PR-kommitté

6. Rapportering från Coanon Sveriges World-delegat  och rapportering för övriga svenska delegater som sitter med i World
Inkomna motioner
 

7. Övrigt och frågor som kommit upp.

 

8. Avslutning med Sinnesrobönen

Grupprapporteringar och motioner kan du/din grupp skicka in till Coanonareaservicegrupp@gmail.com. Skicka in dessa senast den 14 maj. Grupprapporteringen kan innehålla en kort sammanfattning av hur din/er grupp mår, kassastatus, serviceviljan och övriga gruppangelägenheter som du/ni önskar förmedla till Area. Meddela din grupp denna info att alla är välkomna på Area-möten, men det är bara GSR:er som har rösträtt. Informera också om de lediga posterna och att intresse att göra service kan skickas in till ovab mailadress.

​​LÄNK TILL VIDEOMÖTE

https://zoom.us/j/4687817998

ÅTKOMST TILL VIDEOMÖTET

Meeting ID: 468 781 7998 Password: 331912. Gå in via länken och Godkänn att Zoom får tillgång till din kamera och mikrofon. Ha mikrofonen på "mute" när du inte talar.

30 MARS 2022

NYTT INLOGG FÖR ZOOM-KONTO

Till alla er som öppnar och leder möten via Zoom vill vi informera att vi har nytt inlogg.

 

Detta gäller inte er som deltar i mötet utan endast om ni öppnar/leder ett möte och därmed behöver logga in på Zoom applikationen. 

Vänligen kontakta coanonsverige@gmail.com för inloggningsuppgifter.

7 DECEMBER 2021

DATUM FÖR AREAMÖTEN 2022

Areaservicegruppen har satt följande datum för areamöten 2022:

  • Onsdag den 23/2 kl 19.00-20.30

  • Lördag den 21/5 kl 12.15-13.45

  • Torsdag den 18/8 kl 19.00-20.30

 

Samliga areamöten kommer äga rum digitalt via Zoom.

20 NOVEMBER 2021

SERVICEVILLIGA SÖKES

Nya service-villiga sökes till internetkommittén och telefonkommittén.

 

Vid intresse maila coanonsverige@gmail.com