top of page

Nyheter

 

Nästa Areamöte samt årsmöte för föreningen äger rum lördag 23:e mars 2024 kl. 12:30-14:00.

Mötet sker på Zoom: klicka här.

 

Det ingår i uppdraget som GSR att närvara vid digitala areamöten fyra gånger per år där GSR representerar och för sin grupps talan. Kan du som GSR inte delta på areamötet är det bra om du skickar någon i ditt ställe, exempelvis vice GSR. Alla som vill är varmt välkomna på areamöten.

Mer info kommer!

AREATEN 2024

Möten är planerade till följande datum:

  • Lördag 23:e mars

  • Lördag 29:e juni

  • Lördag 28:e september

  • Lördag 14:e december

Tid 12.30 - 14.00.

Kallelser och protokoll skickas ut via mail till GSR:er innan och efter varje Areamöte. Om du är ny GSR, se till att skicka in din mailadress så du är med på mail-listan.

PROTOKOLL FRÅN AREA

Information från Areaservicegruppen

 

GSR är förkortning för GruppServiceRepresentant. Glöm inte att vid sidan av att hålla praktiska möten månadsvis ingår det i uppdraget som GSR att närvara på digitala areamöten fyra gånger per år för att representera och föra din grupps talan. Kan du som GSR inte delta på areamötet är det bra om du skickar någon i ditt ställe, exempelvis vice GSR. Alla som vill är varmt välkomna på areamöten, men det är bara GSR:er som har rösträtt (där de då företräder sin grupp). Kommande areamöten sker söndag 27:e augusti och lördag 25:e november kl. 12.30-14.00.

 

Protokollet från det senaste areamötet har precis gått ut via mail till de som står registrerade som GSR vid ett möte. Information därifrån bör lyftas under din grupps kommande praktiska möte.

 

Vi försöker hålla GSR-listan med mailadresser för utskick uppdaterad fortlöpande så glöm inte att höra av er till coanonareaservicegrupp@gmail.com när ni roterar av och lägg då även till mailadressen till den som blir ny GSR.

30 DECEMBER 2022

ZOOM-KONTO

Beslut är taget att det befintliga gemensamma Zoom-kontot inte längre ska användas för våra onlinemöten. Istället får varje möte eller grupp istället skapa och administrera en egen, för onlinemötet vald, digital plattform. Gruppen kan till exempel välja att köpa och hantera sin egen Zoom-licens för ändamålet.

All information ni kan behöva för att köpa en Zoom-licens och använda den finner ni i nedanstående länk. Exempelvis kan man välja den billigaste - Zoom Pro som kostar cirka 150 kronor per månad.

Hur köper jag en Zoom-licens? [FAQ] > Onlineguiden

Nuvarande Zoom-länk till våra onlinemöten kommer att fungerar fram till den 28:e februari.

Varje grupp/möte ansvarar för att information om vald digital plattform, länk dit samt valt lösenord (om sådant används) skickas till Internetkommittén på coanonsverige@gmail.com om de önskar att mötesdeltagarna skall kunna hitta till mötet via hemsidan.

Med vänlig hälsning

Internetkommittén

bottom of page