Nyheter

AREAMÖTE 20 NOVEMBER KL 12.15

 

LÄNK TILL VIDEOMÖTE

https://zoom.us/j/4687817998

DAGORDNING

  • Ordförande rapporterar om grupperna samt hälsar nya GSRer välkomna

  • Ekonomiansvarig rapporterar

  • World-delegat rapporterar

  • Röstning om vi ska hålla hybridmöten under 2022. Frågan togs upp på förra areamötet om vi ska hålla en kombination av fysiskt möte för de som vill och kan och digitalt möte på Zoom för de som inte kan delta fysiskt. Vi kom överens om att vi skulle tänka på saken och rösta i frågan på nästkommande areamöte.

  • Rapportering från kommittéer

  • Motioner

 

Grupprapportering och motioner kan ni skicka in till Coanonareaservicegrupp@gmail.com. Skicka in dom senast fredag den 12 november. Grupprapporteringen kan innehålla information om kassastatus, serviceviljan och övriga gruppangelägenheter som kan vara bra att rapportera in.