Nyheter

2021-05-28

Måndagsmötet i Stockholm byter lokal från 31 maj! Ny adress är Högbergsgatan 15. Se övrig info under Våra möten.

 

2021-04-21

Välkommen till ett Areamöte den 22 maj kl. 12:15 på Zoom.

 

Dagordning

Grupprapportering - ordförande

Budget Coanon Sverige - kassör

Rapportering från kommittérna

Inkomna motioner

Övrigt

 

Grupprapporteringar

Rapportera gärna hur din grupp mår, serviceviljan, kassastatus och övrig information som du anser är bra att dela.

 

Motioner

Om du eller din grupp har en fråga som ni anser berör Co-anon Sverige som helhet som ni skulle vilja diskutera på areamötet kan du/ni skicka in en motion.

 

Grupprapporteringen samt motionerna går bra att skicka in till coanonareaservicegrupp@gmail.com senast den 13 maj.


PLATS
https://zoom.us/j/4687817998

Meeting ID: 468 781 7998 Password: 331912. Gå in via länken och Godkänn att Zoom får tillgång till din kamera och mikrofon. Ha mikrofonen på "mute" när du inte talar.

 

 

2021-03-27 

Föreningsstämma

Du kallas härmed till en föreningsstämma (årsmöte).

 

När och var? Lördagen den 27 mars kl. 12:15 på Zoom (samma länk som våra onlinemöten).

Bifogat finner du förslag på stadgar samt dagordning till föreningsstämman. Om du har synpunkter på stadgarna vänligen inkom med dom skriftligen senast den 20 mars. För att förenkla för oss ber vi dig att skicka in dina synpunkter i förväg inför stämman. Skicka in dina synpunkter till coanonareaservicegrupp@gmail.com. Du kommer givetvis att få återkoppling på din synpunkter.

Nomineringar till föreningens styrelse: -

Utlysningar av lediga poster - Revisor:

Trots att föreningen inte har några rättsliga krav på sig att utse en revisor är vårt förslag att vi ska utse en sådan om vi får in några intresseanmälningar. I rollen kommer det att ingå att granska att styrelsemedlemmarna sköter ekonomin och att upprätta ett enkelt system för hur den löpande granskningen ska gå till. Arbetet kräver löpande kontakter med kassörerna. Är du noggrann, strukturerad och har ett intresse för siffror tror vi att du är rätt person för uppdraget. Intresseanmälan ska ske senast den 20 mars. Skicka in din intresseanmälan till coanonareaservicegrupp@gmail.com.

 

På Skatteverkets hemsida hittar du information om villkoren för att vara en allmännyttig ideell förening: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/villkorforattvaraenallmannyttigideellforening.4.70ac421612e2a997f85800029958.html.

 

Med vänliga hälsningar,

Area Servicegruppen för Coanon Sverige

Bifogade filer:

Dagordning Årsmöte

Stadgar Coanon

2021-01-11

Areamöte för Co-anon Sverige

Välkomna till areamötet den 20 februari kl. 12:15 på Zoom. 

 

Årsmöte

Co-anon Sverige står inför uppgiften att registreras som en allmännyttig ideell förening och den 28 februari kl. 12:15 hålls ett årsmöte där vi ska fatta beslut om att bilda föreningen, dess styrelse och stadgar. Välkomna!

 

 

2021-01-03

Uppdaterade säkerhetsåtgärder via zoom.

Vi har gjort en förändring kring våra onlinemöten, vilket innebär att mötesledaren ansvarar för att släppa in deltagare under mötet. Detta resulterar i att det kan bli lite väntan för dig som försöker ansluta när mötet är igång. Vänta gärna några minuter för att se om du blir insläppt då mötesledaren kan vara i läsning eller i delning vilket gör att den inte kan godkänna direkt.

2020-12-12

Den senaste informationen för hur Co-anon som helhet förhåller sig till Covid-19 finner ni på en egen sida i huvudmenyn. Ändringar för respektive möte kan ske med kort varsel, därför hänvisar vi till information för respektive möte under fliken "Våra möten" för att få information kring eventuella restriktioner, förändringar eller inställda möten.