Nyheter

9 AUGUSTI 2022

KALLELSE TILL AREAMÖTE 18/8

Välkomna på Areamöte den 18e augusti.

Dagordning:

1. Ordförande hälsar alla välkomna och går igenom formalia. Kort stunds tystnad för att påminna oss varför vi är här idag

2. Traditionerna läses

3. Godkännande av dagordning

4. Val av rösträknare för mötet

5. Ekonomisk rapport

6. Ordförande sammanfattar hur grupperna mår samt informerar om aktuellt läge

7. Val av ny Areaservice-grupp

 • Ordförande

 • Vice Ordförande

 • Sekreterare

 • Vice Sekreterare

 • Kassör

 • Vice Kassör: Vakant

 • Delegater

 • Vice Delegat

8. Frågor

Paus - 10 minuter​

9. Rapportering från kommittéerna

 • Internetkommittéen

 • Konventkommittén

 • Litteraturkommittén

 • Möteskommittéen

 • PR-kommittéen

10. Rapportering från Coanon Sveriges World-delegat​

11. Inkomna motioner

12. Övrigt & frågor som kommit upp

13. Area-mötet avslutas. 

Årsmöte:

1. Frågan oom mötet har blivit behörigt utlyst

2. Räkning av antal medlemmar på mötet

3. Verksamhetsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Val till den ideella föreningens styrelse:

 • Minst 3 personer som för enkelhetens skull bör vara samma personer som ordförande, sekreterare och kassör i Areaservicegruppen

6. Avslutning med Sinnesrobönen

14 JULI 2022

VÄLKOMNA PÅ CO-ANONS & CA's KONVENT 

Varmt välkomna på Co-Anons och CA's konvent "From hoods to woods". Konventet hålls i Borlänge mellan den 26-28 augusti. 

För registrering, rumsbokning och/eller bankett besök www.ca-sweden.se/konvent

Här nedan följer Co-Anon programmet men det finns mycket mer i CA's regi som alla är välkomna att delta i.

FREDAG 26/8

18.00-18.50 Meditationsmöte

LÖRDAG 27/8

08.00-08.30 CA-meditationen

09.00-10.45 Steg-workshop

10.45-11.15 Reflektion kring stegraket

11.15-11.45 Lifestory

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-13.45 Föreläsning

13.45-14.00 Frågestund

14.00-14.30 Lifestory

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Möte - Öppet Stegmöte - Steg 1

16.30-16.45 Bensträckare

16.45-17.30 Traditionsworkshop

17.30-17.45 Frågestund

17.45-18.00 Avslutning

18.30- Bankett

30 MAJ 2022

SERVICEVILLIGA SE HIT!

Co-Anon har blivit inbjudna av CA att delta i deras Sverige-konvent mellan den 26-28 augusti på Quality Hotel Galaxen i Borlänge.

Till detta behöver vi fler service-villiga!

Service är själva kärnan i Co-Anons gemenskap. Genom service kan vi behålla vårt ovärderliga arv och föra det vidare till nya generationer av medboeroende.

Maila coanonsverige@gmail.com för att få mer information om detta konvent och vad du kan bidra med.

/Konventgruppen

28 MAJ 2022

INFO FRÅN AREAMÖTET 21/5 2022

I samband med det kommande areamötet i augusti är det dags för nuvarande areaservicegrupp att rotera av. Läs nedan om hur du kan anmäla ditt intresse för en servicepost i gruppen, hur processen går till samt vad som gäller för respektive servicepost.

Förtydligande: den som tar på sig någon av serviceposterna ordförande, vice ordförande, kassör eller vice kassör kommer även att ingå i styrelsen för vår ideella förening på Bolagsverket. Den ideella föreningen har inget annat syfte än att administrera Co-anons gemensamma ekonomi, baserat på beslut från areamöten.

För samtliga poster gäller två års åtagande.

 

Nyval av Area-servicegrupp + ideella föreningen -process för röstning kommer att gå till enligt följande:

 

1. Intresse för poster från enskilda medlemmar skickas in till coanonareaservicegrupp@gmail.com, senast 19 juni 2022.

2. Intresset från enskilda medlemmar sammanställs av areaservicegrupp och skickas ut till gruppernas GSR:er, så snart som möjligt efter 19 juni.

3. Grupperna röstar om roller som ska tillsättas på sina praktiska möten, enligt underlag a anmälda medlemmars intresse som skickats ut från areaservicegrupp.

4. Resultatet av röstning från grupperna skickas in till Co-anon areaservicegrupp på coanonareaservicegrupp@gmail.com, senast 8 augusti 2022.

5. Röstningen presenteras på areamötet, 18 augusti 2022 (vid lika anmälda röster för samma post kommer utslagsröstning ske på Co-anon areaservicegruppsmöte). 

 

ORDFÖRANDE:

Skall ha gjort de 12 stegen.

Två år i tillfrisknande i Co-anon.

Ett års aktivt servicearbete i Co-anon.

Leder och arrangerar agenda för regelbundna möten.

Ansvarar för att koordinera alla aktiviteter som tillhör Area.

Uppmuntrar medlemmar att ta serviceposter och engagera sig i kommittéerna

Har ingen rösträtt, utom då en avgörande röst är nödvändig. 

Sitter som ordförande i den ideella föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets hemsida.

VICE ORDFÖRANE:

Skall ha gjort de 12 stegen.

Ett år i tillfrisknande i Co-anon.

Sex månaders aktivt servicearbete i Co-anon.

Om Ordförande inte kan närvara är det vice ordförandes uppgift att ersätta denne.

Ordförande för en av de stående kommittéerna.

Koordinerar de gemensamma kommittéernas aktivitet.

Sitter med i styrelsen för föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets hemsida.

SEKRETERARE:

Skall ha gjort de 12 stegen.

Ett år i tillfrisknande i Co-anon.

Sex månaders aktivt servicearbete i Co-anon.

Allmän kommunikation i området.

Antecknar och för protokoll på möten.

VICE SEKRETERARE:

Skall ha gjort de 12 stegen.

Ett år i tillfrisknande i Co-anon.

Sex månaders aktivt servicearbete i Co-anon.

Om Sekreteraren inte kan närvara är det Vice sekreterarens uppgift att ta dennes ställe.

KASSÖR:

Skall ha gjort de 12 stegen.

Tre år i tillfrisknande i Co-anon.

Ett års aktivt servicearbete i Co-anon.

Gynnsamt anställd och/eller ekonomiskt stabil.

Erfarenhet av bokföring föredras.

Mottar och sätter in bidrag från möten och speciella event.

Förmedlar bidrag till Co-anon Area- och Världsservice.

Sitter med i styrelsen för föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets hemsida.

VICE KASSÖR:

Skall ha gjort de 12 stegen.

Tre år i tillfrisknande i Co-anon.

Ett års aktivt servicearbete i Co-anon.

Gynnsamt anställd och/eller ekonomiskt stabil.

Erfarenhet av bokföring föredras.

Stöttar Kassören i dennes roll.

Om Kassören inte kan närvara är det Vice kassörens uppgift att ta dennes ställe.

Sitter med i styrelsen för föreningen. Uppgifterna är officiella på Bolagsverkets hemsida.

REVISOR:

Skall ha gjort de 12 stegen.

Går igenom den ideella föreningens redovisning och tar beslut om huruvida avgående styrelse skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.

DELEGAT 2 st:

Ett år i tillfrisknande i Co-anon.

Sex månaders aktivt servicearbete i Co-anon.

Medverka vid Co-anon Worldmöten och representera Co-anon Sverige.

30 MARS 2022

NYTT INLOGG FÖR ZOOM-KONTO

Till alla er som öppnar och leder möten via Zoom vill vi informera att vi har nytt inlogg.

 

Detta gäller inte er som deltar i mötet utan endast om ni öppnar/leder ett möte och därmed behöver logga in på Zoom applikationen. 

Vänligen kontakta coanonsverige@gmail.com för inloggningsuppgifter.

7 DECEMBER 2021

DATUM FÖR AREAMÖTEN 2022

Areaservicegruppen har satt följande datum för areamöten 2022:

 • Onsdag den 23/2 kl 19.00-20.30

 • Lördag den 21/5 kl 12.15-13.45

 • Torsdag den 18/8 kl 19.00-20.30

 

Samliga areamöten kommer äga rum digitalt via Zoom.

20 NOVEMBER 2021

SERVICEVILLIGA SÖKES

Nya servicevilliga sökes till internetkommittén och telefonkommittén.

 

Vid intresse maila coanonsverige@gmail.com.