top of page

Nyheter

AREAMÖTEN 2023

Årets möten är planerade till följande datum:

  • Lördag 4:e mars

  • Lördag 27:e maj

  • Söndag 27:e augusti

  • Lördag 25:e november

Tid 12.30 - 14.00, mötena sker online, videolänken publiceras här på hemsidan när det närmar sig. Senast två veckor innan mötet är det dags att skicka in motioner till 
coanonareaservicegrupp@gmail.com. 

Kallelser och protokoll skickas ut via mail till GSR:er innan och efter varje Areamöte. Om du är ny GSR, se till att skicka in din mailadress så du är med på mail-listan.

PROTOKOLL FRÅN AREA
Protokoll från Areamöten läggs inte ut på hemsidan av hänsyn till våra traditioner utan skickas ut via mail till alla registrerade GSR:er (GruppServiceRepresentater).

Vill du ta del av protokoll från Areamöten kan du antingen fråga den som är GSR för din hemmagrupp eller maila till coanonsverige@gmail.com. Dit kan du också maila om du är GSR men inte mottagit protokollet via mail.

30 DECEMBER 2022

ZOOM-KONTO

Beslut är taget att det befintliga gemensamma Zoom-kontot inte längre ska användas för våra onlinemöten. Istället får varje möte eller grupp istället skapa och administrera en egen, för onlinemötet vald, digital plattform. Gruppen kan till exempel välja att köpa och hantera sin egen Zoom-licens för ändamålet.

All information ni kan behöva för att köpa en Zoom-licens och använda den finner ni i nedanstående länk. Exempelvis kan man välja den billigaste - Zoom Pro som kostar cirka 150 kronor per månad.

Hur köper jag en Zoom-licens? [FAQ] > Onlineguiden

Nuvarande Zoom-länk till våra onlinemöten kommer att fungerar fram till den 28:e februari.

Varje grupp/möte ansvarar för att information om vald digital plattform, länk dit samt valt lösenord (om sådant används) skickas till Internetkommittén på coanonsverige@gmail.com om de önskar att mötesdeltagarna skall kunna hitta till mötet via hemsidan.

Med vänlig hälsning

Internetkommittén

bottom of page