top of page

Service och kommittéer

paper-1100254_960_720_edited.jpg

Vad är service?

Att Co-Anon finns beror på att vi medlemmar gör service. Vi kan bara behålla det vi har fått genom att ge det vidare till andra. Att göra service är ett sätt som hjälper oss att få perspektiv på vår egen situation, vilket i sin tur hjälper oss på resan mot vårt personliga tillfrisknande.

 

Co-Anon har inga ledare, utan gemenskapen bygger på alla medlemmars engagemang för gruppens välmående. Att göra service kan till exempel innebära att leda ett möte, låsa upp möteslokalen, koka kaffe eller ta hand om en nykomling. Du behöver inte ha gjort dom 12 stegen för att göra service.

Kommittéer​​

  • Internetkommittén​: Ansvarar för hemsidan och mejlen. Den ena delen är att hålla hemsidan uppdaterad samt lägga ut aktuell information för nykomlingar och medlemmar. Den andra delen är att monitorera Co-Anons generella mejladress för att besvara frågor som gäller Co-Anon för den som vill veta mer.  Internetkommittén har praktiskt möte en gång i månaden.

  • Konventkommittén: Är en grupp som ansvarar för att planera och genomföra digitala och fysiska konvent. Målet är att försöka hitta en bredd på konventet som ska passa både nykomlingen och den mer erfarne 12-stegaren. Huvudfokus är alltid de 12 stegen och att få en fördjupad kunskap kring dessa.

  • Litteraturkommittén: Jobbar för att översätta konferensgodkänd litteratur som nu finns på engelska. Just nu jobbas det på att översätta servicemanualen och stegboken ‘how al-anon works’.

  • Telefonkommittén: Bemannar jourtelefonen dit nykomlingar kan ringa för att få svar på eventuella frågor eller få stöttning för att gå på sitt första möte. Kommittén är öppen mellan 9:00 och 21:00 varje dag året om och telefonlinjen bemannas efter ett rullande schema där man ansvarar för en vecka i taget. Den som är klar med sina 12 steg är välkommen att göra service efter att ha fått en introduktion från någon i gruppen. Telefonkommittén har praktiskt möte en gång i månaden med en traditionsworkshop på 20 minuter.

  • Servicekommitén: Har som uppdrag att förtydliga vad det innebär att göra service för att på detta sätt öka serviceviljan inom gemenskapen. Kommittén tittar bland annat på inkomna förslag  från de olika Co-Anongrupperna och diskuterar vad som är genomförbart enligt traditionerna.

Har du frågar om eller vill göra service rekommenderar vi dig att fråga på ditt nästa möte eller maila coanonsverige@gmail.com.

bottom of page