Starta ett möte

Saknar du ett Co-Anon-möte i ditt område?

Vem som helst kan starta ett Co-Anon-möte. Vi hänvisar till våra 12 traditioner och den 3:e traditionen som säger:

"Då anhöriga till alkoholister och drogberoende samlas för att hjälpa varandra, kan de kalla sig en Co-anon Familjegrupp, förutsatt att de som grupp inte har någon annan anknytning. Det enda villkoret för medlemskap är alkohol- och/eller substansmissbruk hos en anhörig eller vän."

 

För att få mer information och hjälp att starta ett Co-Anon-möte,

kontakta oss via coanonsverige@gmail.com 

@2016 COANON.SE