top of page

Skåne

MÅNDAGAR 19:00 - 20:00

Möte endast varannan vecka, jämna veckor.

PLATS

Kyrkplatsen 3, 263 31 Höganäs

PLATSINFORMATION

Bredvid Himmelsfärdskyrkan

MÖTESFORMAT

Öppet stegmöte (How Al-Anon works) med talarmöte första måndagen i månaden.

PRAKTISKT MÖTE

Praktiskt möte sker sista måndagen i månaden

ÖVRIG INFORMATION

Lokalen öppnas klockan 18:30.
bottom of page