top of page

Till nykomlingen

Är det första gången du ska gå på ett Co-Anonmöte?

Som nykomling är du en av de viktigaste personerna på ett möte efter som Co-Anon endast har ett syfte: att hjälpa anhöriga och medberoende som fortfarande lider.

På mötet kommer du se hur det fungerar. Du får gärna berätta att du är nykomling när du kommer på ditt första möte. Du kan ofta stanna kvar en stund efter mötet för att få mer information. Då kan du också få svar på eventuella frågor.

Alla möten är öppna för nykomlingen oavsett om de är online eller fysiska, och alla möten passar lika bra att besöka som nykomling. 

Varmt välkommen!

bottom of page