top of page

Östersund

TORSDAGAR 19:00 - 20:00
Möte endast varannan vecka, ojämna veckor.

PLATS

Tingshuset, Samuel Permans Gata 13, Östersund.

PLATSINFORMATION
Information saknas

MÖTESFORMAT

Öppet möte. Stegmöte varannan vecka och traditionsmöte varannan vecka.

PRAKTISKT MÖTE

Praktiskt möte sker första mötet i månaden.

ÖVRIG INFORMATION

bottom of page