Covid-19

Information om Covid-19

2020-11-21

 

Med anledning av regeringens presskonferens tidigare i veckan har det uppstått frågor kring hur Coanon bör förhålla sig till detta.  

Vi befinner oss just nu i en speciell tid med pandemin och Covid-19. Trots att det är social distansering som gäller kan jag ändå se att den här situationen har fört oss människor närmare. Jag tror att vi kommer att kunna dra viktiga lärdomar från den här tiden. För vår gemenskap är det inte bara det individuella (mitt och ditt) tillfrisknande som sätts på prov, utan även det kollektiva och hur vi som gemenskap agerar och framförallt samarbetar.

 

Ju tidigare vi kan gå ihop och samarbeta desto bättre kan vi bidra till att förhindra smittspridningen. Regeringen meddelade i en presskonferens tidigare i veckan att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar skärps till att omfatta maximalt 8 personer. Bryts förbudet är det förenat med straffsanktioner. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Det har förts en del diskussioner om hur förbudet ska tolkas och vad det i praktiken innebär. Förbudet träder i kraft den 24 november 2020 och det är obligatoriskt att följa.

 

Det går inte av själva förbudstexten dra några definitiva slutsatser om Co-anon möten kan anses vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Co-anon har i kontakter med myndigheter och andra tolvstegsgemenskaper fått olika besked i frågan. Folkhälsomyndigheten och Polisen har uppgett att dom gör det, men andra tolvstegsgemenskaper har fått beskedet att dom inte gör det. Styrelsen för Coanon Sverige fått många förfrågningar om hur Co-anon grupperna bör förhålla sig till de skärpta restriktionerna. Styrelsen samlar erfarenheterna från Co-anon grupperna och vårt uppdrag styrs av grupperna. Det är upp till varje enskild grupp att inom ramen för sin autonomi välja hur gruppen bör förhålla sig till och anpassa mötena till den rådande situation med pandemin.

 

Co-anon Sverige kommer inte att tala om hur grupperna bör agera i den här situationen, utan vi är snarare till för att ge er vägledning i frågan. Tiden som redan har passerat har lärt oss en hel del. Enligt mig visar gruppernas erfarenheter att det är bra att på ett så tidigt stadium som möjligt diskutera frågan i gruppen och att komma ihåg att hålla fokus på vårt främsta syfte nämligen att hjälpa personer som fortfarande lider av sitt medberoende. En del grupper stängde ner sina fysiska möten i samband med att pandemin bröts ut och övergick till onlinemöten och många nya onlinemöten/grupper har växt fram.

 

Andra grupper har ändrat på sina mötesrutiner såsom att avstå från att hålla varandra i hand och skicka runt föremål, ställa stolarna annorlunda för att öka avståndet mellan deltagarna och ha handsprit tillgängligt. Det har också diskuterats olika alternativ till fysiska möten såsom att träffas utomhus på promenader eller hålla kontakt på andra sätt. Så fint att se hur alla går ihop för att samarbeta! Hur ni än väljer att göra är det viktigt att vi gör det vi kan för att bidra till att stoppa smittspridningen och att vi följer regeringens och myndigheternas restriktioner och rekommendationer.

 

Vi har det individuella ansvaret och sedan har vi det ansvar ni som grupp kan ta likaväl som gemenskapens ansvar i Sverige och slutligen i världen. Tack till alla GSR:er för att ni tar hand om grupperna, tack till alla er som öppnar mötena, kokar kaffe, ställer i ordning stolarna, tack till alla er i kommittéerna och styrelsen som tjänar. Jag är så stolt över er och tacksam över att få vara en del av detta och det är fint att se ert engagemang. Glöm inte bort att informera Co-anon Sverige om eventuella ändringar så att möteslistorna kan uppdateras.

 

Ändringarna kan ni skicka in till Coanonsverige@gmail.com.

Ta hand om varandra! Kärlek!

 

Ordförande, Co-anon Sverige.